K Boechoutse VV

 

KRACHTLIJNEN VOETBAL OPLEIDINGSVISIE

 

Spelsysteem en spelconcept

De club heeft  ervoor gekozen een opsplitsing te maken per leeftijdscatergorie:

1. Duiveltjes (U6 t.e.m. U9)

  • Spelen in de  ruitvorm (vliegtuigje) om zoveel mogelijk diagonale passen te kunnen vormen.
  • FUN staat centraal tijdens de wedstrijd en de trainingen.


2. Preminiemen en Miniemen (U10 t.e.m. U13)

  • Het spelen in de dubbele ruit is het hoofddoel.
  • Opbouw van achter uit, om via een flankaanval tot een voorzet te komen.


3.  Van Knapen tot en met Juniors (U15 t.e.m. U21)

  • We opteren voor  een 4-3-3, zodat er langs de flanken kan aangevallen worden en we proberen op ons niveau het zonevoetbal toch te introduceren.
  • Bij miniemen en knapen is er van zonevoetbal nog niet veel sprake, als trainers van K Boechoutse VV focussen wij ons dan ook meer op samenspel en plezier.
  • Vanaf de scholieren wordt het tactische aspect belangrijker in functie van het 1ste elftal.


4. Eerste elftal

  • Ook bij het eerste elftal trachten we met een 4-3-3 te spelen. Bij dit spel vertrekken we van achteren, langs de flanken naar voren. Op deze manier proberen we een aanval op te bouwen waarbij zowel verdediging, middenveld als aanval aan mee werkt.
  • Zonevoetbal is zeker nog niet ingeburgerd, maar blijft een doel op zich.

 

De club K Boechoutse VV trekt duidelijk de kaart van de jeugd en probeert in de praktijk stap voor stap naar een beter niveau te  groeien. Met zeer veel inzet en doorzettingsvermogen werden reeds enkele  belangrijke stappen gezet in zowel de opleiding als de doorstroming van eigen opgeleide spelers. Het is nu belangrijk om dit proces verder te laten evolueren  en goed te onderbouwen. Het in de diepte uitwerken van het opleidingsplan en de omzetting hiervan naar de praktijk geniet de prioriteit. Tegelijkertijd zal de  werking van de sportieve cel inzake A-kern nog verder verfijnd moeten worden.


De club volgt de richtlijnen van de KBVB

Kernlijnen:

 • FUN ASPECT
 • FORMATION ASPECT
 • ZONEVOETBAL ALS OPLEIDINGSFILIOSOFIE
 • LEERPLANNEN
 • WEDSTRIJD- EN TUSSENVORMEN
 • DE SPELER STAAT CENTRAAL

 

De club hanteert 2 centrale concepten doorheen alle leeftijdscategorieën:

Zonevoetbal

Zonevoetbal wordt door onze club (en door de K.B.V.B.)  als rode draad doorheen iedere jeugdopleiding voorgesteld. En dit om volgende redenen:

   • Door in zone te voetballen ontwikkelt de speler zijn spelintelligentie. Hij zal samen met zijn medespelers de voetbalproblemen op een logische manier trachten op te lossen.
   • Om goed met elkaar te kunnen samenspelen moet er op het terrein gesproken worden. Deze  communicatievorm is een uitstekend middel om de persoonlijkheid te ontwikkelen.
   • Op mentaal vlak wordt het ter beschikking staan, de participatie, de zin voor initiatief en de creativiteit bevorderd opdat iedere speler op een ongedwongen manier zijn spelvreugde kan uiten in functie van zijn individuele kwaliteiten maar steeds rekening houdend met de ploegbelangen.
   • Ook de concentratie verbetert want om de opgelegde ploegtaken naar behoren uit te voeren is een constante aandacht tijdens alle  spelsituaties nodig.
   • Aangezien iedere speler een verantwoordelijkheid heeft binnen de spelersgroep, wordt het solidariteitsgevoel sterk ontwikkeld. Alle spelers zullen zich samen moeten engageren en voor elkaar leren  opkomen en leren zo functioneren in groepsverband.


4 – 3 – 3 spelsysteem  

De 9 veldzones (3x3 verticaal en  horizontaal) zorgen allereerst voor verdeelde voetbalarbeid op het veld en tevens voor een perfecte veldbezetting. Als opleidingsinstrument lijkt ons deze organisatievorm met haar positieve spelopvatting het meest aangewezen om specifieke (flank of centraal spelende) verdedigers, aanvallers en middenspelers te vormen. Verdedigers zullen over aanvallende capaciteiten  moeten beschikken, aanvallers zullen verdedigend werk moeten opknappen en  middenvelders zullen zowel verdedigende als aanvallende taken op zich nemen.

Het spel zal in de zones voortdurend concentratie en coaching eisen, de nodige discipline vragen inzake de uitvoering van basistaken en tezelfdertijd de nodige verantwoordelijkheid leren opnemen. Persoonlijkheid en mentale vorming worden permanent in vraag gesteld! De teamgeest in dit systeem moet optimaal zijn, er zijn geen echte sleutelposities in het team en alle taken zijn evenwaardig. De globale organisatie is gebaseerd op het spel van 3 horizontale linies, die steeds met elkaar in contact moeten  blijven. Iedere linie heeft specifieke uitvoeringsmodaliteiten. Tijdens de opleiding zal een speler, als flank of centraal spelende speler, in twee zelfs drie zones verticaal moeten leren spelen.

 

SAMENVATTEND OVERZICHT:


Opleidingsvisie van de KBVB: 5-7 jaar  (Debutantjes) Basics (B+ / B-)

1ste fase
Algemene lichaams- en balvaardigheden
Oog-hand en oog-voet coördinatie: werpen, vangen en trappen

2de fase
B+: Balgewenning met de voet: leiden, dribbelen en trappen
B-: de bal afnemen + het scoren beletten


Teamtactics (B+ / B-) / Fysiek

 • KRACHT: Heel weinig ontwikkeld
 • LENIGHEID: Meestal grote lenigheid
 • UITHOUDING: Erg oneconomisch lopen (veel energieverlies), snel moe (maar ook snelle recuperatie)
 • SNELHEID: Reactiesnelheid in spelvorm
 • COORDINATIE: Weinig lichaamsbeheersing, weinig evenwichtsgevoel, weinig lichaams-, ruimte- en tijdsbesef. Vaak nog geen voorkeursvoet ontwikkeld.


De opleidingsvisie van de  KBVB: 7-9 jaar (Duiveltjes) Basics (B+ / B-)

  • Leiden en dribbelen
  • Korte passing
  • Controle op lage bal
  • Doelpoging tot 10m (dichtbij)
  • Doelpoging op lage voorzet
  • Vrij en ingedraaid staan
  • Vrijlopen: aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken
  • Inwerpen
  • Druk zetten, duel of remmend wijken
  • Opstelling tussen tegenspeler en doel
  • Korte dekking op korte pass
  • Interceptie of afweren van korte pass


Teamtactics (B+ / B-) / Fysiek

  • Openen breed
  • Openen diep
  • Infiltratie met bal: leiden of dribbelen (challenge) een doelkans creëren via een individuele actie zo  snel mogelijk afwerken bij een werkelijke doelkans positieve pressing  op de baldrager het duel nooit verliezen: zich nooit laten uitschakelen het duel proberen te winnen  bij 100% zekerheid niet laten uitschakelen door  een individuele actie in de waarheidszone doelpoging afblokken.


KRACHT: natuurlijke bewegingen, duelvormen tussen homogene groepen (evenwicht)
LENIGHEID: meest gunstige periode
UITHOUDING: de omvang van de training voldoet
SNELHEID:
Reactie- en startsnelheid in spelvorm
Looptechniek enkel observeren en speels scholen
COORDINATIE:
Lichaamscoördinatie
Oog-handcoördinatie
Oog-voetcoördinatie

 

De opleidingsvisie van de  KBVB: 9-11 jaar (Preminiemen) Basics (B+ / B-)

   • Halflange passing
   • Controle op halfhoge bal
   • Doelpoging vanop 15 à 20m (halfver)
   • Doelpoging op halfhoge voorzet
   • Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn
   • Steunen
   • Corner + indirecte vrije trap
   • Speelhoeken afsluiten
   • Korte dekking op halflange pass
   • Interceptie of afweren halflange pass
   • Corner + indirecte vrije trap


Teamtactics (B+ / B-) / Fysiek    

Ruimte creëren  voor zichzelf en het benutten ervan geen “dom” balverlies  waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt een lijn overslaan bij passing  diep (2de graad) infiltratie op het juiste  moment (bij ruimte)Infiltratie zonder bal: give  & go           

Infiltratie met bal: Geen kans op direct en gevaarlijk balverlies negatieve pressing  op de baldrager dekking door  dichtste medespeler een meeschuivende doelman (hoge positie) de bal recupereren door perceptie


   • KRACHT: spelen met eigen lichaamsgewicht, duelvormen tussen homogene groepen
   • LENIGHEID: neemt af, dus stimuleren
   • UITHOUDING: de omvang van de training en andere bewegingselementen (ademhaling!)
   • SNELHEID:
   • Reactie- en startsnelheid en versnellen in spelvorm (recuperatie!)
   • Looptechniek verbeteren
   • COORDINATIE:
   • Lichaamscoördinatie
   • Oog-handcoördinatie
   • Oog-voetcoördinatieDe opleidingsvisie van de  KBVB: 11-15 jaar (Knapen) Basics (B+ / B-)

    • Lange passing
    • Controle op hoge bal
    • Doelpoging vanaf 20m (ver)
    • Doelpoging op hoge voorzet
    • Vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te maken
    • Vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen (buitenspel omzeilen)
    • Directe vrije trap
    • Speelhoeken afsluiten
    • Korte dekking op lange pass
    • Interceptie of afweren lange pass
    • Onderlinge dekking
    • Directe vrije trap


Teamtactics (B+ / B-) / Fysiek

Driehoekspel (juiste  onderlinge afstanden) ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan zo snel mogelijk de bal nauwkeurig doorspelen een zo hoog  mogelijke balsnelheid ontwikkelen subtiele eindpass diepte trappen diepte induiken maar opgelet  off-side balrecuperatie: 1ste actie is  diepte-gericht diep blijven spelen speelruimte  verkleinen: ruiten (35m op 35 m) evenredige onderlinge afstanden medium blok centrale verdediger dichtst bij het duel bepaalt off-sidelijn een kruisbeweging met naburige speler maken het schuiven en  kantelen van het blok een voorzet beletten ene eindpass in de diepte  beletten: centrum afsluiten onmiddellijk na balverlies druk  zetten en dieptepass verhinderen


    • KRACHT: Geen specifieke krachttraining, natuurlijke bewegingen, veelzijdigheid, duels tussen homogene groepen
    • LENIGHEID: Grote algemene stijfheid, dus aan werken
    • UITHOUDING: De omvang van de training + korte duurinspanningen met bal
    • SNELHEID: Explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid /rust verhouding respecteren. Looptechniek verbeteren
    • COORDINATIE: basistechnieken herhalen, zeker op het einde van de fase bij begin van de puberteit (groeisprint)De opleidingsvisie van de  KBVB: 15-17 jaar (Scholieren) Basics (B+ / B-)

     • Vervolmaking via individuele training


Teamtactics (B+ / B-)             

Diagonale in & out passing naar zwakke zone een voorzet trappen die  bruikbaar is vóór doel. Efficiënte bezetting: 1ste & 2de paal en 11m strikte dekking ontvluchten: Snel bewegen de verste spelers lopen zich  vrij net vóór balrecuperatie (loshaken /uit blok) in blok spelers: enkelen  infiltreren (= IN SPRINT) collectieve pressing bij kans  op balrecuperatie efficiënte bezetting: 1ste, 2de en 11m striktere dekking in de waarheidszone (split-vision) een systematische off-side  door stap te zetten een hoge compacte T-vorm.

KRACHT: snelkracht à afhankelijk van de morfologie van de speler
LENIGHEID: onderhouden in functie van blessures
UITHOUDING: extensieve en intensieve duurtraining (geen weerstand!)
SNELHEID: xplosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid/rust verhouding respecteren. Looptechniek verbeteren.
COORDINATIE: basistechnieken blijven herhalen want door lengtegroei ontstaat verminderde bewegingscontrole.