KBVB

 

OVERZICHT:

 

Opleidingsvisie van de KBVB: 5-7 jaar  (Debutantjes) Basics (B+ / B-)

1ste fase
Algemene lichaams- en balvaardigheden
Oog-hand en oog-voet coördinatie: werpen, vangen en trappen

2de fase
B+: Balgewenning met de voet: leiden, dribbelen en trappen
B-: de bal afnemen + het scoren beletten


Teamtactics (B+ / B-) / Fysiek

 • KRACHT: Heel weinig ontwikkeld
 • LENIGHEID: Meestal grote lenigheid
 • UITHOUDING: Erg oneconomisch lopen (veel energieverlies), snel moe (maar ook snelle recuperatie)
 • SNELHEID: Reactiesnelheid in spelvorm
 • COORDINATIE: Weinig lichaamsbeheersing, weinig evenwichtsgevoel, weinig lichaams-, ruimte- en tijdsbesef. Vaak nog geen voorkeursvoet ontwikkeld.

 

De opleidingsvisie van de  KBVB: 7-9 jaar (Duiveltjes) Basics (B+ / B-)

  • Leiden en dribbelen
  • Korte passing
  • Controle op lage bal
  • Doelpoging tot 10m (dichtbij)
  • Doelpoging op lage voorzet
  • Vrij en ingedraaid staan
  • Vrijlopen: aanspeelbaar zijn door vrije ruimte te zoeken
  • Inwerpen
  • Druk zetten, duel of remmend wijken
  • Opstelling tussen tegenspeler en doel
  • Korte dekking op korte pass
  • Interceptie of afweren van korte pass

 

Teamtactics (B+ / B-) / Fysiek

  • Openen breed
  • Openen diep
  • Infiltratie met bal: leiden of dribbelen (challenge) een doelkans creëren via een individuele actie zo  snel mogelijk afwerken bij een werkelijke doelkans positieve pressing  op de baldrager het duel nooit verliezen: zich nooit laten uitschakelen het duel proberen te winnen  bij 100% zekerheid niet laten uitschakelen door  een individuele actie in de waarheidszone doelpoging afblokken.


KRACHT: natuurlijke bewegingen, duelvormen tussen homogene groepen (evenwicht)
LENIGHEID: meest gunstige periode
UITHOUDING: de omvang van de training voldoet
SNELHEID:
Reactie- en startsnelheid in spelvorm
Looptechniek enkel observeren en speels scholen
COORDINATIE:
Lichaamscoördinatie
Oog-handcoördinatie
Oog-voetcoördinatie

 

De opleidingsvisie van de  KBVB: 9-11 jaar (Preminiemen) Basics (B+ / B-)

   • Halflange passing
   • Controle op halfhoge bal
   • Doelpoging vanop 15 à 20m (halfver)
   • Doelpoging op halfhoge voorzet
   • Vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn
   • Steunen
   • Corner + indirecte vrije trap
   • Speelhoeken afsluiten
   • Korte dekking op halflange pass
   • Interceptie of afweren halflange pass
   • Corner + indirecte vrije trap

 

Teamtactics (B+ / B-) / Fysiek    

Ruimte creëren  voor zichzelf en het benutten ervan geen “dom” balverlies  waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt een lijn overslaan bij passing  diep (2de graad) infiltratie op het juiste  moment (bij ruimte)Infiltratie zonder bal: give  & go           

Infiltratie met bal: Geen kans op direct en gevaarlijk balverlies negatieve pressing  op de baldrager dekking door  dichtste medespeler een meeschuivende doelman (hoge positie) de bal recupereren door perceptie

 

   • KRACHT: spelen met eigen lichaamsgewicht, duelvormen tussen homogene groepen
   • LENIGHEID: neemt af, dus stimuleren
   • UITHOUDING: de omvang van de training en andere bewegingselementen (ademhaling!)
   • SNELHEID:
   • Reactie- en startsnelheid en versnellen in spelvorm (recuperatie!)
   • Looptechniek verbeteren
   • COORDINATIE:
   • Lichaamscoördinatie
   • Oog-handcoördinatie
   • Oog-voetcoördinatieDe opleidingsvisie van de  KBVB: 11-15 jaar (Knapen) Basics (B+ / B-)

    • Lange passing
    • Controle op hoge bal
    • Doelpoging vanaf 20m (ver)
    • Doelpoging op hoge voorzet
    • Vrijlopen om een medespeler aanspeelbaar te maken
    • Vrijlopen door diep in de vrije ruimte te lopen (buitenspel omzeilen)
    • Directe vrije trap
    • Speelhoeken afsluiten
    • Korte dekking op lange pass
    • Interceptie of afweren lange pass
    • Onderlinge dekking
    • Directe vrije trap

 

Teamtactics (B+ / B-) / Fysiek

Driehoekspel (juiste  onderlinge afstanden) ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan zo snel mogelijk de bal nauwkeurig doorspelen een zo hoog  mogelijke balsnelheid ontwikkelen subtiele eindpass diepte trappen diepte induiken maar opgelet  off-side balrecuperatie: 1ste actie is  diepte-gericht diep blijven spelen speelruimte  verkleinen: ruiten (35m op 35 m) evenredige onderlinge afstanden medium blok centrale verdediger dichtst bij het duel bepaalt off-sidelijn een kruisbeweging met naburige speler maken het schuiven en  kantelen van het blok een voorzet beletten ene eindpass in de diepte  beletten: centrum afsluiten onmiddellijk na balverlies druk  zetten en dieptepass verhinderen

 

    • KRACHT: Geen specifieke krachttraining, natuurlijke bewegingen, veelzijdigheid, duels tussen homogene groepen
    • LENIGHEID: Grote algemene stijfheid, dus aan werken
    • UITHOUDING: De omvang van de training + korte duurinspanningen met bal
    • SNELHEID: Explosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid /rust verhouding respecteren. Looptechniek verbeteren
    • COORDINATIE: basistechnieken herhalen, zeker op het einde van de fase bij begin van de puberteit (groeisprint)De opleidingsvisie van de  KBVB: 15-17 jaar (Scholieren) Basics (B+ / B-)

     • Vervolmaking via individuele training


Teamtactics (B+ / B-)             

Diagonale in & out passing naar zwakke zone een voorzet trappen die  bruikbaar is vóór doel. Efficiënte bezetting: 1ste & 2de paal en 11m strikte dekking ontvluchten: Snel bewegen de verste spelers lopen zich  vrij net vóór balrecuperatie (loshaken /uit blok) in blok spelers: enkelen  infiltreren (= IN SPRINT) collectieve pressing bij kans  op balrecuperatie efficiënte bezetting: 1ste, 2de en 11m striktere dekking in de waarheidszone (split-vision) een systematische off-side  door stap te zetten een hoge compacte T-vorm.

KRACHT: snelkracht à afhankelijk van de morfologie van de speler
LENIGHEID: onderhouden in functie van blessures
UITHOUDING: extensieve en intensieve duurtraining (geen weerstand!)
SNELHEID: xplosief vermogen en maximale snelheid in spelvorm (juiste arbeid/rust verhouding respecteren. Looptechniek verbeteren.
COORDINATIE: basistechnieken blijven herhalen want door lengtegroei ontstaat verminderde bewegingscontrole.