Sportieve Cel

Voorzitter

Luk Van Ouytsel

0472/50.28.45

Trainer 1e ploeg

Danny Houbrechts

0471/55.25.38

Trainer Reserven

Peter Goossens

0495/67.66.03

Keeperstrainer

 

 

Coördinator Bovenbouw

Paul Baekelmans

0495/68.40.99

Coördinator Middenbouw (U10 t.e.m. U15)

Simon Beirens

0486/34.81.66

Coördinator Onderbouw (U6 t.e.m. U9)

Yarrith Wouters

0484/49.04.09

 

De Sportieve Cel zijn de ‘technische leiders’ van een voetbalclub. Binnen de jeugdwerking vervullen deze mensen een onnoemelijk belangrijke rol. Ze sturen de jeugdtrainers op technisch vlak waar nodig en zijn permanent ter beschikking voor advies en bijstand. Daarnaast dienen ze op sportief vlak te communiceren met jeugdspelers en ouders. Ook een permanent overleg met de verantwoordelijken van de 1e ploeg en reserven is belangrijk in het kader van een goede doorstroming van talentvolle jeugdspelers.